ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
878
22 พ.ย. 2561
82 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
859
20 พ.ย. 2561
83 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ที่ 463/2561 เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต อนุมัติ และปฏิบัติราชการ ในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
20
15 พ.ย. 2561
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
870
13 พ.ย. 2561
85 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
859
12 พ.ย. 2561
86 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
878
30 ต.ค. 2561
87 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่7 ดาวน์โหลดเอกสาร
876
17 ต.ค. 2561
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
854
16 ต.ค. 2561
89 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
859
12 ต.ค. 2561
90 จดหมายข่าว ฉบับที่ (ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
856
11 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41