ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายซอยบุญช่วย(ช่วงที่2)หมู่ที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
864
08 เม.ย. 2559
322 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายม่วงพรหม หมู่ที่9 ดาวน์โหลดเอกสาร
862
08 เม.ย. 2559
323 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
856
05 เม.ย. 2559
324 งบการเงินประจำเดือนเมษายน2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
861
04 เม.ย. 2559
325 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายซอยบุญช่วย(ช่วงที่2 ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
881
21 มี.ค. 2559
326 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายอนันต์-ไสโหนด(แยกซ้าย)หมู่ที่7 ดาวน์โหลดเอกสาร
889
16 มี.ค. 2559
327 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายแม่เตือนใจ หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
872
09 มี.ค. 2559
328 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-ถนนมัน(ต่อคสล.เดิม) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
873
09 มี.ค. 2559
329 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
860
07 มี.ค. 2559
330 ประการเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
865
25 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41