ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านรอ หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
866
28 ต.ค. 2559
272 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านท้ายสำเภา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
862
28 ต.ค. 2559
273 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดนนท์-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
868
26 ต.ค. 2559
274 ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
856
26 ต.ค. 2559
275 ประกาศส่งแผนรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
873
18 ต.ค. 2559
276 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดนนท์-ถนนรถไฟ ดาวน์โหลดเอกสาร
858
18 ต.ค. 2559
277 ประกาศประกวดราคาจ้่างโครงการปรับปรุงปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดนนท์-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
877
18 ต.ค. 2559
278 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
863
12 ต.ค. 2559
279 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
863
04 ต.ค. 2559
280 ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจ่ายเป็น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
865
03 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41