ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านเนกข์(ต่อคสล.เดิม)หมู่ที่8 ดาวน์โหลดเอกสาร
859
31 ม.ค. 2561
152 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านในไส - ป่ายาง(ต่อคสล.เดิม)หมู่ที่8 ดาวน์โหลดเอกสาร
857
31 ม.ค. 2561
153 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
847
26 ม.ค. 2561
154 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ต.ค - ธ.ค.2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
851
13 ม.ค. 2561
155 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
847
11 ม.ค. 2561
156 แผนพับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
849
04 ม.ค. 2561
157 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
853
26 ธ.ค. 2560
158 ปรกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อถังขยะ
870
12 ธ.ค. 2560
159 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
845
12 ธ.ค. 2560
160 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
860
08 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41