ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
864
12 มิ.ย. 2561
112 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
845
08 มิ.ย. 2561
113 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
877
31 พ.ค. 2561
114 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริมนม(นมโรงเรียน)เทอม1ปี61 ดาวน์โหลดเอกสาร
871
31 พ.ค. 2561
115 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเขียวลน หมู่ที่12 ดาวน์โหลดเอกสาร
862
18 พ.ค. 2561
116 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลากพระ หมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
861
18 พ.ค. 2561
117 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบุญช่วย(ต่อคสล.เดิม) หมู่ที่3
859
18 พ.ค. 2561
118 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลี่ หมู่ที่13 ดาวน์โหลดเอกสาร
871
18 พ.ค. 2561
119 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
851
04 พ.ค. 2561
120 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
847
04 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41