ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ เลื่อนวันประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงา ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 เม.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายำเภา เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 เม.ย. 2564
3 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
21
09 มี.ค. 2564
4 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
09 มี.ค. 2564
5 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
31
04 มี.ค. 2564
6 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
26 ม.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์การให้บริการออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
29
26 ม.ค. 2564
8 ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 ม.ค. 2564
9 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 พ.ย. 2563
10 ประกาศ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
08 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38