ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ท้ายสำเภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านความรู้ความสามารถทั้วไป ภาค ก.และความรู้ความาสมารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. ของผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาก
  รายละเอียด :

 ประกาศ อบต.ท้ายสำเภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านความรู้ความสามารถทั้วไป ภาค ก.และความรู้ความาสมารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. ของผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน