สินค้า OTOP
กิจกรรม : กิจกรรมรวมพลังต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น ประจำปี 2561

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

รายละเอียด :
    

 กิจกรรมรวมพลังต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น ประจำปี 2561  เนื่องด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภาเล่งเห็นความสำคัญถึงภัยทุจริตคอรัปชั่น จึงร่วมปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน ปฏิญาณตนทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยร่วมมือร่วมใจสร้างพลังต้านภัยทุจริตคอรัปชั่นภายในองค์กร

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2561   อ่าน 192 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**